Catch one's breath in Urdu

Catch one's breath in Urdu means;

saaies rukna kisi khauf ya sadmay ki waja say سانسں رکنا کسی خوف یا صدمے کی وجہ سے

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is catch one's breath meaning in Urdu?

saaies rukna kisi khauf ya sadmay ki waja say - سانسں رکنا کسی خوف یا صدمے کی وجہ سے