Anjaam tak laanaa in English

anjaam tak laanaa - انجام تک لانا in English means;

put through

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is anjaam tak laanaa meaning in English?

anjaam tak laanaa - انجام تک لانا

What are the idioms related to anjaam tak laanaa?

Here are the idioms that are related to the anjaam tak laanaa idiom.

  • Sab ki tarha aadaab baja laanaa - سب کی طرح آداب بجا لانا
  • Koi tohfa na laanaa - کوئی تحفہ نہ لانا
  • Rah main laanaa - راہ میں لانا
  • Laanaa - لانا