Kaseer tadaad in English

kaseer tadaad - کثیر تعداد in English means;

a good few

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is kaseer tadaad meaning in English?

kaseer tadaad - کثیر تعداد

What are the idioms related to kaseer tadaad?

Here are the idioms that are related to the kaseer tadaad idiom.

  • Dunia main aqalmandoon ki tadaad bohat kam bay - دُنیا میں عقلمندوں کی تعداد بہت کم ہے
  • Tadaad main chunna - تعداد میں چُننا
  • La tadaad - لا تعداد
  • Achi tadaad - اچھی تعداد