Mor - موڑ meanings in English

Mor - موڑ meanings in English are diversion, diverges, diversions, diverts, flexions, obversion, sprauncy, turnings, turnpikes, turnstiles, twistable, twistings, twistor, twistors, twists, divergement, divertisement, bents, bendwise, flex, ramp, sinuses, bend, crank, curve, inflection, wimple, benday, deflection, diversionary, diversionist, turnstile, twisty, waveform, beelines, twistical Mor - موڑ in English. More meanings of mor - موڑ, it's definitions, example sentences, related words, idioms and quotations.

diversion diverges diversions diverts flexions obversion sprauncy turnings turnpikes turnstiles twistable twistings twistor twistors twists divergement divertisement bents bendwise flex ramp sinuses bend crank curve inflection wimple benday deflection diversionary diversionist turnstile twisty waveform beelines twistical

Install chrome extension

Mor - موڑ Definitions

Please find 62 English and definitions related to the word Mor - موڑ.

 • (noun) : a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel handle
 • (noun) : a whimsically eccentric person
 • (noun) : a bad-tempered person
 • (verb) : bend into the shape of a crank
 • (verb) : fasten with a crank
 • (verb) : rotate with a crank
 • (verb) : start by cranking
 • (verb) : travel along a zigzag path
 • (noun) : an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
 • (verb) : form an arch or curve
 • (verb) : form a curl, curve, or kink
 • (noun) : a line on a graph representing data
 • (noun) : the trace of a point whose direction of motion changes
 • (noun) : curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
 • (noun) : the property possessed by the curving of a line or surface
 • (verb) : extend in curves and turns
 • (verb) : bend or cause to bend
 • (noun) : a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter
 • (noun) : a turning aside (of your course or attention or concern)
 • (noun) : an activity that diverts or amuses or stimulates
 • (noun) : an attack calculated to draw enemy defense away from the point of the principal attack
 • (noun) : the act of flexing
 • (verb) : exhibit the strength of
 • (verb) : cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • (verb) : bend a joint
 • (verb) : form a curve
 • (noun) : a movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft
 • (noun) : North American perennial having a slender bulb and whitish flowers
 • (verb) : be rampant
 • (verb) : furnish with a ramp
 • (verb) : behave violently, as if in state of a great anger
 • (verb) : stand with arms or forelegs raised, as if menacing
 • (verb) : creep up -- used especially of plants
 • (noun) : an inclined surface connecting two levels
 • (noun) : an angular or rounded shape made by folding
 • (verb) : bend one's back forward from the waist on down
 • (noun) : curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
 • (verb) : cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • (verb) : bend a joint
 • (verb) : form a curve
 • (noun) : a circular segment of a curve
 • (noun) : diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left
 • (noun) : movement that causes the formation of a curve
 • (noun) : a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade Range
 • (verb) : change direction
 • (verb) : turn from a straight course, fixed direction, or line of interest
 • (verb) : reproduce by the Benday process
 • (noun) : a turning aside (of your course or attention or concern)
 • (noun) : a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting
 • (noun) : the property of being bent or deflected
 • (noun) : the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position
 • (noun) : the amount by which a propagating wave is bent
 • (adjective satellite) : (of tactics e.g.) likely or designed to confuse or deceive
 • (noun) : someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks
 • (noun) : deviation from a straight or normal course
 • (noun) : a manner of speaking in which the loudness or pitch or tone of the voice is modified
 • (noun) : the patterns of stress and intonation in a language
 • (noun) : a change in the form of a word (usually by adding a suffix) to indicate a change in its grammatical function
 • (noun) : a gate consisting of a post that acts as a pivot for rotating arms; set in a passageway for controlling the persons entering
 • (adjective satellite) : marked by repeated turns and bends
 • (noun) : the shape of a wave illustrated graphically by plotting the values of the period quantity against time
 • (noun) : headdress of cloth; worn over the head and around the neck and ears by medieval women

More words related to the meanings of Mor - موڑ

Crankترنگ tarang خبط khabt خبط Khubt خبط Khabat کج دُھرا کرینک Kreenik گردانہ Gardana چکر دھنی دُھری پھیر موڑ mor موڑ Moor تیڑھا پن teyrha pan
Curveپیچ peych پیچ piich پیچ Pich پیچ Pech منحنی Manhani خط منحنی خمیدہ ہونا موڑ mor موڑ Moor خم kham بانک baank پیچ و خم peych o kham
Diversionدل لگی dil lagi بہلاوا baehlaawa بہلاوا baehlawa فرحت farhat فرحت Farhatgadi تحویل taehwiil تحویل Tehweel جل jal جل jul گریز gureyz گریز Guraiz موڑ mor موڑ Moor پھیر pheyr پھیر Phair اجتناب ijtenaab فرح farah تسلیت tasliit
Flexموڑنا morna موڑ mor موڑ Moor جھُکاو جھُکنے کا عمَل
Rampڈھال dhaal موڑ mor موڑ Moor خم kham ڈھلوان dhalwaan ڈھلوان dahlwaan ایستادگی Aestaadgi ایستادگی Eestaadgy
Sinusesموڑ mor موڑ Moor خم kham خمدار حِصّہ شِکن
Bendموڑ mor موڑ Moor جھکنا jhukna جھکانا jhukaana جھکانا Jhukana خم kham مڑنا murna لچکنا lachaakna لچکنا lachakna تیڑھا کرنا teyrha karna بانک baank
Bendayموڑ mor موڑ Moor
Deflectionموڑ mor موڑ Moor
Diversionaryموڑ mor موڑ Moor
Diversionistموڑ mor موڑ Moor
Inflectionموڑ mor موڑ Moor کجی kaji تیڑھ teyrh
Turnstileموڑ mor موڑ Moor
Twistyموڑ mor موڑ Moor
Waveformموڑ mor موڑ Moor
Wimpleپیچ peych پیچ piich پیچ Pich پیچ Pech موڑ mor موڑ Moor تہہ taeh تہہ Ozoose
Beelinesموڑ mor موڑ Moor
Bendwiseموڑ mor موڑ Moor
Bentsموڑ mor موڑ Moor
Divergesموڑ mor موڑ Moor
Diversionsموڑ mor موڑ Moor
Divertsموڑ mor موڑ Moor
Flexionsموڑ mor موڑ Moor
Obversionموڑ mor موڑ Moor
Sprauncyموڑ mor موڑ Moor
Turningsموڑ mor موڑ Moor
Turnpikesموڑ mor موڑ Moor
Turnstilesموڑ mor موڑ Moor
Twistableموڑ mor موڑ Moor
Twistingsموڑ mor موڑ Moor
Twistorموڑ mor موڑ Moor
Twistorsموڑ mor موڑ Moor
Twistsموڑ mor موڑ Moor
Divergementموڑ mor موڑ Moor
Divertisementموڑ mor موڑ Moor
Twisticalموڑ mor موڑ Moor

More words from English related to Mor - موڑ

View an extensive list of words below that are related to the meanings of the word Mor - موڑ meanings in English in English.

badinagedisport fungaietyjestjokerailleryamusementattachmentdiversion larkmirthfulnessyakamusingamusinglyindulgentlybillowemotionhorsevagarywar horsewavewhimcapriceconceitcrankcrotchetfreakimpulsewhimsytaringbitter sweetsportbeguilementlureblissgladnessgratificationjoycheerfulnessdelightfarnesssuchnessbucklerescarpmentglacisprecipiceramptargetdowngrade ...

What are the meanings of Mor - موڑ in English?

Meanings of the word Mor - موڑ in English are crank, curve, diversion, flex, ramp, sinuses, bend, benday, deflection, diversionary, diversionist, inflection, turnstile, twisty, waveform, wimple, beelines, bendwise, bents, diverges, diversions, diverts, flexions, obversion, sprauncy, turnings, turnpikes, turnstiles, twistable, twistings, twistor, twistors, twists, divergement, divertisement and twistical. To understand how would you translate the word Mor - موڑ in English, you can take help from words closely related to Mor - موڑ or it’s English translations. Some of these words can also be considered Mor - موڑ synonyms. In case you want even more details, you can also consider checking out all of the definitions of the word Mor - موڑ. If there is a match we also include idioms & quotations that either use this word or its translations in them or use any of the related words in English or Urdu translations. These idioms or quotations can also be taken as a literary example of how to use Mor - موڑ in a sentence. If you have trouble reading in Urdu we have also provided these meanings in Roman Urdu.

We have tried our level best to provide you as much detail on how to say Mor - موڑ in English as possible so you could understand its correct Urdu to English translation. We encourage everyone to contribute in adding more meanings to MeaningIn Dictionary by adding English to Urdu translations, Urdu to Roman Urdu transliterations and Urdu to English Translations. This will improve our English to Urdu Dictionary, Urdu to English dictionary, English to Urdu Idioms translation and Urdu to English Idioms translations. Although we have added all of the meanings of Mor - موڑ with utmost care but there could be human errors in the translation. So if you encounter any problem in our translation service please feel free to correct it at the spot. All you have to do is to click here and submit your correction.

Frequently Asked Questions (FAQ)

What do you mean by mor?

Meanings of mor are crank, curve, diversion, flex, ramp, sinuses, bend, benday, deflection, diversionary, diversionist, inflection, turnstile, twisty, waveform, wimple, beelines, bendwise, bents, diverges, diversions, diverts, flexions, obversion, sprauncy, turnings, turnpikes, turnstiles, twistable, twistings, twistor, twistors, twists, divergement, divertisement and twistical

Whats the definition of mor?

Definition of the mor are

 • a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel handle
 • a whimsically eccentric person
 • a bad-tempered person
 • bend into the shape of a crank
 • fasten with a crank
 • rotate with a crank
 • start by cranking
 • travel along a zigzag path
 • an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
 • form an arch or curve
 • form a curl, curve, or kink
 • a line on a graph representing data
 • the trace of a point whose direction of motion changes
 • curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
 • the property possessed by the curving of a line or surface
 • extend in curves and turns
 • bend or cause to bend
 • a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter
 • a turning aside (of your course or attention or concern)
 • an activity that diverts or amuses or stimulates
 • an attack calculated to draw enemy defense away from the point of the principal attack
 • the act of flexing
 • exhibit the strength of
 • cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • bend a joint
 • form a curve
 • a movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft
 • North American perennial having a slender bulb and whitish flowers
 • be rampant
 • furnish with a ramp
 • behave violently, as if in state of a great anger
 • stand with arms or forelegs raised, as if menacing
 • creep up -- used especially of plants
 • an inclined surface connecting two levels
 • an angular or rounded shape made by folding
 • bend one's back forward from the waist on down
 • curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
 • cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
 • bend a joint
 • form a curve
 • a circular segment of a curve
 • diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left
 • movement that causes the formation of a curve
 • a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade Range
 • change direction
 • turn from a straight course, fixed direction, or line of interest
 • reproduce by the Benday process
 • a turning aside (of your course or attention or concern)
 • a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting
 • the property of being bent or deflected
 • the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position
 • the amount by which a propagating wave is bent
 • (of tactics e.g.) likely or designed to confuse or deceive
 • someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks
 • deviation from a straight or normal course
 • a manner of speaking in which the loudness or pitch or tone of the voice is modified
 • the patterns of stress and intonation in a language
 • a change in the form of a word (usually by adding a suffix) to indicate a change in its grammatical function
 • a gate consisting of a post that acts as a pivot for rotating arms; set in a passageway for controlling the persons entering
 • marked by repeated turns and bends
 • the shape of a wave illustrated graphically by plotting the values of the period quantity against time
 • headdress of cloth; worn over the head and around the neck and ears by medieval women

What is the synonym of mor?

Synonym of word mor are ترنگ, خبط, کج دُھرا, کرینک, گردانہ, چکر دھنی, دُھری پھیر, موڑ, تیڑھا پن, پیچ

What are the idioms related to mor?

Here are the idioms that are related to the word mor.

 • Bend crock or lift the elbow
 • Bend a twig while it is young
 • Best to bend while it's twig
 • Better bend than break
 • Bend crock or lift the elbow

Paragraph Transliteration