Fiumara in Urdu

Fiumara in Urdu means;

sell koh e pahari nadi neeze ski choori hoi khushk taleity سیل کوہ پہاڑی ندی نیز اسکی چھوڑی ہوئ خشک تلیٹی

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is fiumara meaning in Urdu?

sell koh e pahari nadi neeze ski choori hoi khushk taleity - سیل کوہ پہاڑی ندی نیز اسکی چھوڑی ہوئ خشک تلیٹی